Park & Plaza

Park & Plaza är ett seniorhöghus som framställdes under 2020. I höghusobjekten har man använt sig mycket av röd tegelstruktur (Terraröd tegel från Tiiler).

Brandstation

Ett av de största projekten för Tara-Element 2020 var den omfattande produktionen av betongelement för Karleby brandstation. Till byggnaden levererades upp emot 350 element.