Leveransinnehåll

[tags]

Kyrö Distillerys nya tunlager på nästan 1000 kvadratmeter fungerar inte enbart som ett lager, utan är också en viktig del av produktionsprocessen. Vid tillverkning av whisky är nämligen själva tillverkningsprocessen väldigt viktig: efter tillredningen ska whiskyn lagras i trätunnor under bevakade omständigheter i minst tre år. Kriterierna som ställs för produktion samt för brandsäkerhet uppfylls bäst om elementen är gjorda på betong. Vi fick äran att tillverka elementen för lagret.

Byggnadens stomme förverkligades genom pelar- och balkkonstruktioner. Skiljeväggarna gjordes på de höga betongelementen i lagret och ytterväggarna tillverkades av 6-4,5 m x 3 m höga sandwich element. Sockeln och sandwich elementens yttre delar gjöts av svart färgbetong.

Kyrö Distillery önskade att lagret skulle smälta bra in i det österbottniska kulturlandskapet. Därför designades lagrets fasad så att det till sitt utseende, in i minsta deltaj, skulle påminna om en typisk österbottnisk lada. Finn-Form Oy tog fram formar för fasadelementen från en gammal grådaskig ladas plankstruktur genom hartsforms teknik. Genom tekniken är det möjligt att återskapa även de minsta detaljerna från plankan till det färdiga betongelementet. Betongen färgades sedan i rätt kulör med svart färgpigment. Fasadens ytstruktur berikar objektet såväl på nära håll som på distans och nästan uppmanar en till att känna med handen på ytstrukturen.

Kyrö Distillery kompaniets tunnlager vann arkitekturpriset 2019 för årets betongfasad. Motiveringen löd som följande: ”Det vinnande arbetet föregår som ett ypperligt exempel på hur de grundläggande kraven inom bygg och arkitektur som funktionalitet, hållbarhet och upplevelse uppfylls. ”

Lämna ett svar