Leveransinnehåll

[tags]

Ett av de största projekten för Tara-Element 2020 var den omfattande produktionen av betongelement för Karleby brandstation. Till byggnaden levererades upp emot 350 element. Till byggnaden levererades upp emot 350 element.

Byggnadens ytfasad är gjord på vit tvättbetong blandat med en gnutta röd kross. Först tillverkades testbitar på ytorna, som stads arkitekten för Karleby stad, Kristian Biskop, godkände före den riktiga produktionsprocessen påbörjades. Tack vare ytan får byggnadens framsida en tilltalande exteriör.

Lämna ett svar