PRODUKTER

Tara-Element kan producera de flesta produkttyper av betong.
Sandwichelement, pelare, grafisk betong, stödmurar… vi gör det mesta i betong!

Ytalternativen på betong är idag många. Vi tillverkar bland annat tvättbetong i olika nyanser och grovlek, men även s.k. grafisk betong eller FormConcrete som är ett intressant alternativ för t.ex. stödmurar. Bekanta dig gärna med våra referenser eller galleri!

Byggnader

Teollisuusrakennukset
Hallit
Liiketilat
Asuinrakennukset
Maatalousrakennukset
Sillat

Konstruktioner

Pelare
Balkar
Ytterväggar
Mellanväggar
Grundelement
TT-plattor

Leveransinnehåll

Planering
Transportering
Montering

PRODUKTION

Tara-Element kan producera de flesta produkttyper av betong. Vi har en lyftkapacitet på 40 ton, som gör det möjligt att hantera även stora specialprodukter. Vår vägglinje kan tillverka element upp till ca 13 x 5 meter, och pelar- och balklinjen produkter upp till 28 meter i längd.

MAXIMISTORLEKARNA OCH –VIKTERNA, SOM VI KLARAR AV ATT TILLVERKA OCH TRANSPORTERA

Väggar och plattor

Längd 12940 mm
Höjd 4860 mm
Vikt 40 ton

Pelare och balkar

Längd 28000 mm
Höjd 1010 mm
Bred 1580 mm