KVALITET

Kvalitetscertifikat

KVALITETSSÄKRING

Kvaliteten är ingen tillfällighet. Alla har ansvar för det egna arbetet.

Vår verksamhet och produktion övervakas av Kiwa Inspecta i och med att våra produkter är CE-märkta. Vi har även ett eget kvalitetssystem, ISO 9001, som bevis på att vi följer överenskomna processer och arbetssätt. Kiwas inspektörer besöker vår produktionsenhet flera gånger i året, och förutom att de formellt ser till att vi uppfyller de strikta kvalitetskraven så ger de oss goda råd om hur vi kan utveckla oss.

Kvaliteten är ingen tillfällighet. Alla har ansvar för det egna arbetet.

KVALITETSCERTIFIKAT

Vår verksamhet har ISO 9001 kvalitetscertifikat och produkterna är CE-märkta. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.