LAATU

Laadunvarmistus ja laatudokumentit

LAADUNVARMISTUS

Meillä laatu kattaa koko prosessin. Se on osa kaikkea toimintaamme aina ensimmäisestä asiakastapaamisesta suunnitteluun, valmistukseen ja toimitukseen saakka. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa työskentelytapaamme ja yhteistyöhön kanssamme.

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja Kiwa Inspecta valvoo toimintaamme ja tuotantoamme. Oma ISO 9001-laatujärjestelmämme on vakuutena siitä, että noudatamme sovittuja prosesseja ja työtapoja.  Kiwa Inspectan tarkastajat vierailevat tuotantoyksikössämme useita kertoja vuodessa. He tarkastavat, että toimintamme täyttää tiukat laatuvaatimukset muodollisesti, minkä lisäksi saamme heiltä myös hyviä neuvoja toimintamme kehittämiseen.

Tarkkuutemme ei ole sattumaa. Jokainen meillä on vastuussa.

LAATUDOKUMENTIT

Meillä on ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja CE/FI-merkintä.
Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppanien kanssa.